Актуални работни места

Актуални работни места към 18.02.2020 г.
БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение” № 6
 
Работни места за лица с висше образование
2 Психолог
1 Социален работник
1 Счетоводител
1 Главен експерт
2 Логопед
1 Фелдшер
1 Учител, детска градина
1 Учител, практическо обучение-фризьорство
1 Учител, физическо възпитание и спорт
 
Работни места за лица със средно  и  основно образование:
1 Производител, ръчно на хляб
2 Машинист, пътно-строителни машини
4 Машинен оператор, шиене
2 Чистач/хигиенист
1 Пазач, невъоръжена охрана
1 Търговски представител
1 Общ работник, промишлеността
1 Гладач
1 Техник, качествени измервания
1 Работник, сглобяване на детайли
1 Оператор, преса за метал
6 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Лепач
3 Готвач
3 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Касиер
2 Тракторист
4 Екструдерист
3 Общ работник
1 Оператор, сушилня
1 Оператор, инсталация за размесване на бетон
3 Печатар
1 Рецепционист, хотел
3 Продавач-консултант
1 Монтажник на плоскости
3 Оператор, пещи
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места
1 Санитар
4 Шивач
1 Машинен оператор, опаковане
2 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/
2 Охранител
1 Обслужващ, магазин
1 Настройчик, шлайф
3 Кредитен консултант
1 Склададжия
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ