Актуални работни места

Актуални работни места към 15.09.2020 г.
БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение” № 6
 
Работни места за лица с висше образование:
1 Учител по физика и астрономия - 324 ч.
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Учител по матеметика
6 Медицинска сестра
1 Старши експерт
 
Работни места за лица със средно  и  основно образование:
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
3 Конфекционер, обувки
2 Сервитьори
1 Готвач
12 Шивач
1 Машинен оператор, циркуляр
3 Подготвител, горница на обувки
2 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
3 Кредитен администратор
2 Продавач-консултант
2 Механик, промишлено оборудване
2 Обслужващ, бензиностанция
7 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Продавач, разносна търговия
1 Контрольор, качество
5 Машинен оператор, производство на пластмаса
2 Машинен оператор, шиене
1 Работник, спомагателни шивашки дейности
5 Гладач
4 Машинен оператор, преработване на мляко
1 Машинен оператор, рязане на дървен материал
3 Производител, ръчно на хляб
1 Машинен оператор, банциг
2 Автомонтьор
1 Общ работник
1 Чистач/хигиенист
2 Машинен оператор
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ