Актуални работни места

Актуални работни места към 28.06.2022 г.
БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение” № 6
 
Работни места за лица с висше образование:
1 Логопед
1 Медицинска сестра
1 Помощник-директор, административно-стопанска дейност
 
Работни места за лица със средно  и  основно образование:
2 Готвач
5 Обслужващ, магазин
3 Машинен оператор, производство на захарни изделия
1 Общ работник
1 Производител, млечни продукти
1 Водач, електрокар
10 Машинен оператор, шиене
2 Транжор
4 Склададжия
1 Заварчик
29 Шивач
2 Оператор, преса за метал
2 Работник, покриване метални повърхности
1 Моделиер-конструктор, облекла
4 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Образователен медиатор
2 Оценител, облекла
1 Градинар
2 Сервитьор
2 Технолог, моделиране и конструиране на облекло
1 Помощник-кухня
6 Продавач-консултант
3 Чистач/хигиенист
5 Гладач
1 Касиер
1 Общ работник, промишлеността
1 Охранител
2 Монтажник, дограма
1 Стъклар
2 Стругар
2 Механошлосер
2 Книговезец
 
Работни места по проект "Заетост за теб"
3 Продавач-консултант
1 Шлосер
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ