Анкета

Изхвърляте ли отпадъците си разделно в съответните контейнери в Асеновград?
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ