Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Община Асеновград


  1. Колко често ползвате услуги, предоставени от Община Асеновград?
  2. Кои места за обслужване сте посещавали?
  3. В каква степен получавате нужната Ви информация?
  4. За какви услуги най-често сте посещавали Община Асеновград?
  5. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
  6. Какво е мнението за служителите, които ви обслужиха?
  7. Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
  8. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
  9. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Асеновград?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО И ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!