Аптеки

Аптеки на територията на община Асеновград

1.  ЩЕРЕВ
Управител: ИЛИДОН КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Христо Ботев 38
Телефон: 0331/65030
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Лечебни храни
Медицински изделия
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
2. ГАЛЕНУС
Управител: МАРИЯ СПАСОВА МАНДУЛОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Изложение 9
Телефон: 0331/6-39-18
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
Лечебни храни
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
3. ГЕРГАНА
Управител: ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА МАРИНОВА-КОЩУДОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Цар Иван Асен 2-ри,112
Телефон: 0331/65525
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
4. ДИВНА
Управител: ЕКАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА ВЕЛИКОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: кв. Долни воден ул. Й. Йовков 26
Телефон: 0331/3-42-23
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
5. ЕЛЕНА
Управител: ИВАНКА БОРИСОВА ПАНАЙОТОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Камара 1
Телефон: 0331/34201
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Продажба на наркотични средства
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
6. ЕЛИЗА
Управител: СНЕЖАНА ХРИСТОВА ЕВСТАТИЕВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ул.Капитан Райчо №34
Телефон: 0331/68200 0888/ 447315
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Продажба на наркотични средства
Лечебни храни
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
7. ИЛИМЕКС
Управител: РУМЯНА ПЕТРОВА УЗУНОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: пл.България 2
Телефон: 0331/69010
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Адрес: ул. Цар Калоян № 59
Телефон: 0898/61-66-80
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
8. ИЛИМЕКС
Управител: РУМЯНА ПЕТРОВА УЗУНОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: пл.България 2
Телефон: 0331/69010
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Адрес: ул. Цар Калоян № 59
Телефон: 0898/61-66-80
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
9. КООПТУПСИ
Управител: СТОЙЧО КОСТАДИНОВ ЧЕРВЕНЛИЕВ
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Ал.Стамболийски 39
Телефон: 0331/62919
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Продажба на наркотични средства
Лечебни храни
Медицински изделия
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
10. НАРОДНАТА АПТЕКА
Управител: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ул. Книжна борса №6
Телефон: 0331/6-99-54
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Лечебни храни
Медицински изделия
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
11. НЕЛИ-ФАРМА
Управител: НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
Населено място: С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
Адрес: пл.Зареница
Телефон: 03342/217;03342/
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Продажба на наркотични средства
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
12. НУРФАРМ
Управител: МЕРИ ХРАНТ БАЛАЯН
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Оборище 47а
Телефон: 0331/64532
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
 
13. ПАЗАРА
Управител: МАНОЛ ПАСКАЛЕВ ДИМОВ
Област(РЗОК): РЗОК Пловдив
Община: АСЕНОВГРАД
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ул. Васил Левски 9
Телефон: 0331/64780
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
 
14. РОСИЦА
Управител: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Булаир 4
Телефон: 0331/22947
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
15. СВЕТИ ГЕОРГИ
Управител: ЙОРДАНКА ИВАНОВА АНАСТАСОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Чаталджа 1
Телефон: 0331/27638
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
16. ФЛОРИМЕКС
Управител: ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА ПОДСКОЧИЕВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: Освобождение 1
Телефон: 0331/63122
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
17. ХИПОКРАТ
Управител: МАРИЯ ИЛИЕВА РУСКОВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ул.Ал.стамболийски 15
Телефон: 0331/65388
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Продажба на наркотични средства
Лечебни храни
Медицински изделия
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
 
18. Центъра
Управител: ЦЕЦКО ИЛИЕВ ВУТОВ
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ЦАр Иван Асен II 21
Телефон: 0331/22448
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
 
19. ЩЕРЕВА
Управител: МАРА НИКОЛОВА ЩЕРЕВА
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: бул. България 2
Телефон: 0331/62440
Отпускани групи лекарства:
Заплащане на лекарства на аптеки
Лекарства, заплащани на ЦУ
Продажба на наркотични средства
Лечебни храни
Медицински изделия
Отпускане на лекарства по протокол A
Отпускане на лекарства по протокол B
Отпускане на лекарства по прогокол C
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ