Асеновград се преклони пред Ботев

Асеновград застина в минута мълчание, когато сирените нададоха своя тягостен вой, за да напомнят за делата и саможертвата на националния ни герой.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ