Болници

2 лечебни заведения на територията на община Асеновград

1. Специализирана болница за рехабилитация-ЕАД - филиал Наречен
Управител:
Община: АСЕНОВГРАД
Населено място: С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
Адрес: ул. Родопи1
Телефон: 032/629 093
237 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
238 - Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239 - Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
241 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 

2. “МБАЛ – АСЕНОВГРАД” ЕООД
Управител: Иван Йовков Червенков
Населено място: ГР.АСЕНОВГРАД
Адрес: ул. Ал. Стамболийски 28
Телефон: 0331/62300; 0331/27146
1 - Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 - Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 - Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 - Субарахноиден кръвоизлив
7 - Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 - Диабетна полиневропатия
11 - Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
17 - Мултиплена склероза
26 - Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 - Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
30 - Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 - Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 - Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
46 - Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 - Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
50 - Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 - Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
54 - Инфекциозен ендокардит
55 - Заболявания на миокарда и перикарда
56 - Ритъмни и проводни нарушения
59 - Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 - Белодробен тромбемболизъм с фибринолитик
61 - Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63 - Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
64 - Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания, при лица над 18 години
66 - Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
68 - Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
91 - Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
93 - Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
95 - Диагностика и лечение при инфекциозно-алергичните заболявания на дихателната система при лица под 18 години
101 - Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
102 - Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
103 - Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
104 - Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
106 - Заболявания на щитовидната жлеза
110 - Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
112 - Метаболитни нарушения при лица над 18 години
114 - Глухота - диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години
115 - Глухота - диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години
116 - Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
118 - Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица над 18 години
120 - Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
123 - Оперативно лечение на нарушено носно дишане
129 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130 - Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
141 - Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 - Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143 - Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144 - Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
145 - Нерадикално отстраняване на матката
147 - Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148 - Оперативни процедури за задържане на бременност
149 - Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150 - Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 - Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152 - Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
154 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155 - Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
157 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
158 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
159 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
160 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
161 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
162 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
163 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
164 - Оперативни процедури върху апендикс
165 - Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 - Оперативни процедури при хернии
168 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 - Конвенционална холецистектомия
170 - Лапароскопска холецистектомия
171 - Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172 - Оперативни процедури върху черен дроб
173 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
175 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
176 - Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178 - Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
180 - Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия или биопсия
181 - Оперативно лечение при остър перитонит
182 - Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 - Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение
185 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
187 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
188 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
194 - Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
214 - Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
233 - Покривни инфекции
234 - Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
271 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272 - Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
279 - Грижи за здраво новородено дете
280 - Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност, с хирургична обработка на раневите повърхности
283 - Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
292 - Токсоалергични реакции при лица под 18 години
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ