Бюджет 2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД ЗА 2018 г.,
приет с Решение на Общински съвет - Асеновград № 1255 от 31.01.2018 г.
 
Приложение 1 - Приходи за делегирани държавни дейности.
 
Приложение 2 - Местни приходи.
 
Приложение 3 - Разходи за делегирани държавни дейности, финансирани с държавни приходи.
 
Приложение 4 - Разходи за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи.
 
Приложение 5 - Разходи за местни дейности.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ