Бюджет и финанси

Новини

ПОКАНА

Ще бъдат представени разчети и лимити на приходите и разходите за срока до приемане на бюджета на община Асеновград за 2023 г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ