Читалища

 • НЧ „Родолюбие – 1873 г.” – Асеновград, ул. „Речна” №1, тел.: 0331 62 586. Работно време: от 08:00 ч. до 20:00 ч. В читалището се провеждат курсове по английски език, рисуване, приложни изкуства, вокално пеене, класически балет, пиано, народни танци, има и театрална група за деца и възрастни.

 • НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 1997 г." – Асеновград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №9, тел.: 0331 27 498. В читалището се провеждат курсове по народни танци, има и литературен клуб. Работно време: от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 • НЧ „Христо Ботев – 1928 г." – кв. "Долни Воден", Асеновград, ул. „Крайречна“ №38, тел.: 0331 34 280. Работно време: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. В читалището развиват дейността си различни клубове - „Приятели на книгата“, „Не на дрогата“, „Лично творчество за ученици", „Лично творчество за възрастни“.

 • НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1935 г.” – кв. "Горни Воден", Асеновград, ул. "Св. Кирик" №38, тел.: 0899366746. В читалището развиват дейността си клубовете „Читател“, „Билки за здраве“, „Трета възраст“. Работно време: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч.

 • НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894 г.” – с. Тополово, ул. „Калоян“ №58. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 08:00 ч. до 16:00 ч. В читалището се провеждат курсове по английски език, кръжоци по народно пеене, пресъздаване на народните обичаи, кръжок „Сръчни ръце”, развива дейността си и Пенсионерски клуб. Тел.: 0897250754.

 • НЧ „Христо Ботев – 1928 г.” – с. Новаково, ул. „Хр. Ботев“ №12. В читалището се развиват дейности, като „Млад приятел на книгата“, „Краезнание“. Там се намира и библиотеката. Работно време: от 08:00 ч. до 16:00 ч. Тел.: 0897254928.

 • НЧ „Христо Ботев – 1945 г.” – с. Нареченски бани, ул. „Хр. Ботев“ №1. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 08:00 ч. до 16:00 ч. (от понеделник до четвъртък) и от 11:00 ч. до 19:00 ч. (в петък). В читалището развиват дейността си танцов състав и тенис клуб. Тел.: 0895912434.

 • НЧ „Просвета – 1936 г.” – с. Бачково, ул. „Ал. Стамболийски“ №14. В читалището развиват дейността си клуб „От раклата на баба“ и Коледарска група. Работно време: от 09:00 ч. до 17:00 ч. Тел.: 0876006639.

 • НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1938 г.” – с. Козаново, ул. "Чая" №29. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 13:00 ч. до 17:00 ч., тел.: 0896010985.

 • НЧ „Звезда – 1928 г.” – с. Леново, ул. „Хр. Ботев“ №1. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 10:00 ч. до 14:00 ч., тел.: 0897424634.

 • НЧ „Христо Ботев – 1919 г.” – с. Избеглии. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 09:00 ч. до 17:00 ч., тел.: 0889067488.

 • НЧ „Светлина – 1929 г.” – с. Златовръх. В читалището се намира и библиотеката, работно време: от 14:00 ч. до 18:00 ч., тел.: 0895041235.

 • НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1932 г.” – с. Мулдава. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: читалище - от 08:00 ч. до 16:30 ч./библиотека - от 09:00 ч. до 16:00 ч. (обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.). Тел.: 0897518651. В читалището развиват дейността си клуб „Народни танци“, „Кръжок по рисуване“, „Приложни изкуства, „Приятели на книгата“.

 • НЧ „Христо Ботев – 1926 г.” – с. Червен, ул. „Тракия“ №36А. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: читалище от 08:00 ч. до 16:30 ч./библиотека - от 09:00 ч. до 16:00 ч. (обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.). Тел.: 0893772522.

 • НЧ „Селска пробуда – 1884 г.” – с. Патриарх Евтимово, ул. „Патриарх Евтимий“ №46. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: в понеделник, сряда и петък - от 08:00 ч. до 12:00 ч./вторник и четвъртък - от 13:00 ч. до 17:00 ч., тел.:0898785674.

 • НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.” – с. Боянци, ул. „Асен Златаров“. В читалището се намира и библиотеката, работно време: от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., тел.: 0899271427.

 • НЧ „Иван Вазов – 1929 г.” – с. Долнослав, ул. „Ал. Стамболийски“ №29. В читалището се намира и библиотеката. Работно време: от 08:30 ч. до 16:30 ч., тел.: 0892057506. В читалището развиват дейност клуб „Млад приятел на книгата“; "Клуб по рисуване", "Шах клуб", Клуб „Земеделие“, „Клуб на пенсионерките“.

 • НЧ „Просвета – 1918 г.” – с. Нови извор, ул. "14-та" №15. В читалището развиват дейност клубовете „Млад шахматист“, „Аз обичам да плета“. Работно време: от 17:00 ч. до 19:00 ч. - от понеделник до петък/в събота - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 18:00 ч. Тел.: 0897810651.

 • НЧ „Пробуда – 1930 г.” – с. Стоево, ул. ”Георги Бенковски” №31. В читалището развива дейността си Клуб по рисуване. Работно време: от 13:00 ч. до 17:00 ч. Тел. 0898577126.

 • НЧ „Развитие – 1968 г.” – с. Конуш. В читалището се намира и библиотеката, работно време: от 13:00 ч. до 17:00 ч., тел.: 0899190977.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ