Дарителска сметка и дарители

Първите дарения вече са получени по новооткритата сметка. Всички фирми, организации или частни лица, които имат желание и възможност, могат да помогнат, като дарят средства по следната банкова сметка:

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
IBAN-BG50IORT73758404020000
BIC – IORTBGSF на ИНВЕСТБАНК АД
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – 445100


Средствата ще бъдат разпределяни от Общинския оперативен щаб и ще бъде оповестявано публично тяхното разходване. Желаещите да помогнат на МБАЛ – Асеновград в борбата срещу коронавирус тип COVID-19 чрез директно дарение на апаратура и предпазни консумативи, могат да се обръщат към управителя на лечебното заведение доктор Иван Червенков.

За улесниние, може да изтеглите платежно нареждане от ТУК.ДАРИТЕЛИ

Точно 339 352 лева са събрани до 16:00 ч. на 07.05.20 г.

Ето кои са част от дарителите:

1. Д-р Теньо Манолов - 500 лв.
2. Инж. Стоян Димитров - 500 лв.
3. Д-р Христо Грудев - 1 000 лв.
4. Нина Караиванов - 20 лв.
5. Абед Хассун - 100 000 лв.
6. Д-р Александър Кияев - 300 лв.
7. "Калцид" АД - 50 000 лв.
8. Манол Генов - 1 000 лв.
9. "Ротари Клуб" - 1 000 лв.
10. "Докс-Пропърти" ООД - 2 000 лв.
11. Джевджет Чакъров - 1 000 лв.
12. Димитър Желязков - 50 лв.
13. "Урожай" ЕООД - 2 000 лв.
14. "Полигруп" ООД - 50 000 лв.
15. Михаела Илиева - 100 лв.
16. Васил Василев - 50 лв.
17. Инж. Петър Петров - 300 лв.
18. Николай Стоянов - 1 000 лв.
19. ЕТ "Димитър Кишкилов" - 1 000 лв.
20. Иван Кръстев - 1 500 лв.
21. "Бравис и КО" ЕООД - 2 500 лв.
22. Ирена Попова - 200 лв.
23. Николай Щерев - 195 лв.
24. Живка Георгиева - 400 лв.
25. Ерол Реджебов - 50 лв.
26. Идриз Чауш - 2 000 лв.
27. "КЦМ 2 000" АД - 20 000 лв.
28. "Лъки Инвест" АД - 20 000 лв.
29. Драгомир Георгиев - 500 лв.
30. "Технолукс" - 1 000 лв.
31. "Дема" ЕООД - 50 000 лв.
32. "Любекс" ЕООД - 2 000 лв.
33. Надежда Гарбева - 50 лв.
34. Иван Шейтанов - 200 лв.
35. "ЕР 2009" ООД - 500 лв.
36. "Билдинг Експрес 82" - 2 000 лв.
37. ЕТ "Телец 22 Костадин Чорлов" - 1 500 лв.
38. "Грация СК" ЕООД - 1 000 лв.
39. Геновева Антонова - 330 лв.
40. Валентина Атанасова - 30 лв.
41. "Хелиус ледър" ЕООД - 3 000 лв.
42. "Бояров" ЕООД - 400 лв.
43. Групата общински съветници от ПП ГЕРБ - Асеновград - 1 300 лв.
44. Атанас Каракьозов ("Ротари клуб" - Асеновград) - 200 лв.
45. Радко Динев - 50 лв.
46. Емил Караиванов - 500 лв.
47. "Итапласт" ООД - 1 000 лв.
48. "Рик 11" ЕООД - 1 000 лв.
49. Районна прокуратура - Асеновград - 560 лв.
50. "Еми фрут" ЕООД - 2 000 лв.
51. Д-р Светлана Костадинова - 50 лв.
52. Групата общински съветници от "БСП за България" - Асеновград - 2 200 лв.
53. Антон Джиголинов - 250 лв.
54. Иван Иванов - 250 лв.
55. Инж. Димитър Кавалджиев - 500 лв.
56. Асеновградски църкви - Ик. Йордан Георгиев - 1 100 лв.
57. Елена Брусева - 205 лв.
58. Костадин Кръстев - 200 лв.
59. Йордан Райчев - 100 лв.
60. Георги Ваклушев - 100 лв.
61. Айше Мехмед - 100 лв.
62. Славка Голубятникова - 100 лв.
63. "МК - Груп България" - 300 лв.
64. Никола Върбанов - 5 000 лв.
65. "Ротари клуб" - Асеновград - материално дарение: маски, ръкавици, дезинфектанти - с предназначение за РУ - Асеновград.
66. Радко Динев - 50 лв.
67. Камен Каменов - 200 лв.
68. Д-р Величка Донева - 562 лв.
69. Пембе Кенан - материално дарение: 200 бр. предпазни маски за многократна употреба.
70. Йордан Дичев - 100 лв.
71. Димитър Величков Георгиев (БСП за България от 17 МИР) - 2 400 бр. маски за община Асеновград и 2 400 бр. маски за МБАЛ - Асеновград


Доброволците в Асеновград също са дарители. Те даряват част от своето време и частица от себе си, за да окажат подкрепа на възрастни и хора в риск. На нуждаещите се закупуват хранителни продукти и лекарства. Оказва се съдействие към „Домашен социален патронаж“ и БЧК, както и за получаване на рецепти от личните лекари на потребителите. Доставят се хранителни пакети до дома на нуждаещи се. Провеждат се и консултации за насочване към конкретни институции.

Ето и имената на доброволците:

1. Мая Танева
2. Александър Вангелов
3. Мария Сиракова
4. Рамадан Ахмедов
5. Салиме Мехмед
6. Анета Георгиева
7. Марияна Теифолчанова
8. Георги Велков
9. Владимира Христозова
10. Щерьо Шопов
11. Стойко Тонков
12. Йорданка Попиванова
13. Атанаска Тодорова
14. Олга Тонева
15. Йордан Дизов
16. Слави СлавовРАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА:

300 000 лв. - МБАЛ - Асеновград (+ 290 000 лв. от бюджета на община Асеновград, по предложение на Общинска администрация и с решение на Общински съвет - Асеновград)

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ