Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Име, Фамилия Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 

Д-р Eмил Караиванов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 

инж. Петър Бояджиев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 

инж. Мария Вълканова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 

Тамер Бейсимов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 

Димчо Темелков

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
инж. Петър Иванов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Димитър Й. Димитров

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Петър Петров

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Йордан Райчев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Айнур Нешадов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Атанас Тянев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Кирил Балджиев 

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Борис Ангелов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Алиосман Топал   

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Васил Куртев   

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Милен Демирев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Сафет Халибрям   

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Йордан Дичев  

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Атанас Игнатов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Христо Калчев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Иван Костов  

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Петър Гюлчев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Рефика Рамадан

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Веско Желев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Рафет Мухтаров

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Илия Славов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Служители  
 
Константин Атанасов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Василка Андонова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Красимира Борисова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Айтен Салим

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Георги Ангелов 

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Биляна Малинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Елена Трифонова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Величко Праматаров

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мирослава Тошева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Пенка Кисова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ангел Христов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Маргарита Узунова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Диана Желязова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Елена Цветанова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Росица Такшарова- Пейчинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мариана Петрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Диана Господинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Власева-Палатева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Иванка Гуглева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ива Гогова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Зорница Мандалиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Христина Митова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Нели Ангелова-Байчарова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Петя Ковачева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Гюлшен Таир

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Елена Синапова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Фатме Ибрямова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Златка Димова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Благовест Колев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Фанка Балджиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Румяна Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Селма Мустафа

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Георги Кръстев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Анастасия Ставилова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Костадинка Арабаджиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Васил Митов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Айтен Насуф
 
Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Верка Томова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Росица Лалабонова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Венета Тодорова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Илина Христозова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Семиха Юнузова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Марияна Ботева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ваня Костадинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Надя Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Щерева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Милена Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Росена Кенанова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Емилия Костадинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Нина Демирева-Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мариана Николова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Екатерина Арабаджиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Даниела Зидарова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Александър Бебев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Сейдула Нешадов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Стефан Кафалов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Йордан Божков

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Евгени Тачев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Елка Карагьозова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Гергана Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Яна Стоева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Иванка Стоева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Лиляна Петкова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Лидия Кръстева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Красимира Икономова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Латинка Янева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ирина Пейчева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Фанка Точева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Медиха Кадирова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Вилислава Христодорова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Михаела Камбарова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Будева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ваня Делева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Али Алиев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Лидия Янакиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Христина Дичева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Величка Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Димка Димитрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Екатерина Цанкова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Атанаска Димитрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Симона Кавалджиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Милка Казанова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Атанас Симеонов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Несрин Миман

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Венелин Добрев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Васил Кръстев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Атанас Тошев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мая Василева 

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Ламбри Мандалиев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Димитър Анастасов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Екатерина Ковачева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мелят Алимолла

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Гергана Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Дора Младенова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Гюлджан Парафит

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Васка Юнакова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Бистра Тодорова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Валентина Хубенова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Красимира Михайлова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Соня Назърова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Иванка Чохлева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Анна Колева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Светослав Михайлов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Людмил Калудов

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Катя Калдиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Величка Стойчева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Димитрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Иванка Даракчиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
София Бечева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Даниела Костова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Георги Златев

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Ташева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Божидар Носиков

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мина Тръмбева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Мария Табакова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Боряна Петрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Венелина Алексиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Директори на детски градини
 
 
 
Елеонора Стоянова - ДГ "Мир"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Надежда Джиголинова - ДГ "Зорница"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Златка Тоскова - ДГ "Никола Вапцаров"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Кети Георгиева - ДГ "Бако Динчо"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Диана Щерева - ДГ "Щастливо Детство" с. Тополово

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Галина Динкова - ДГ "Надежда"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Антония Русева - ДГ "Дружба"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Тодорка Георгиева - ДГ "Радост" кв. Долни Воден

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Емилия Костова - ДГ "Асенова крепост"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Георги Анастасов - ЦПЛР "Васил Левски"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 
Дpуги
 
Нуретин Тасим - Управител, Дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Димитър Кирков - Директор, ОП "Туризъм"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Атанас Николов - Директор, ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Албена Атанасова - Директор, "Дом за възрастни хора с физически увреждания"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

Ася Фотева - Управител,  "Домашен социален патронаж"

Декларация по чл. 12, т. 1

Декларация по чл. 12, т. 2

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ