Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 
 
Кметове на кметства
1. Славка Голубятникова
 
  
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
2. Димитър Димитров
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
3. Йордан Райчев
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
4. Антоанета Паунова
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
5. Борис Ангелов
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
6. Йордан Дичев
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
7. Айше Коджаали
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
8. Георги Ваклушев
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
9. Алиосман Топал
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
10. Айнур Нешадов
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
11. Атанас Игнатов
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
12. Димитър Бакалски
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
 
Общински съветници

1. Айсин Ахмед Кюлджю        

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

2. Антон Еленов Джиголинов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

3. Апостол Панков Тименов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

4. Бехие Орхан Узун

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

5. Божидар Георгиев Малинов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

6. Борис Христозов Колев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

7. Борислав Радославов Радославов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

8. Васил Георгиев Бураджиев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

9. Гео Иванов Караданов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

10. Георги Петков Хаджиламбрев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

11. Дамян Борисов Борисов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

12. Димитър Йорданов Янев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

13. Драгомир Георгиев Георгиев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

14. Екатерина Георгиева Гешева

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

15. Емил Викторов Караиванов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

16. Енко Георгиев Найденов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

17. Иван Георгиев Иванов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

18. Иван Лазаров Чохаджиев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

19. Илдърай Кязим Мустафа

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

20. Илия Иванов Кендев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

21. Камен Раев Куцев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

22. Маргарита Асенова Стоилова

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

23. Мариан Ангелов Велев

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

24. Мария Станчева Вълканова

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

25. Милко Христов Милков

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

26. Нуретин Айнур Тасим

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

27. Петър Желязков Филипов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

28. Петя Георгиева Шопова

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

29. Радослав Николов Янков

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

30. Селим Айнур Емин

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

31. Ферди Емел Кадир

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

32. Хюсеин Айдънов Караджов

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

33. Юсуф Бейтула Аптиш

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

34. Ана Георгиева Иванова

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

35. Ангел Христев Димитров

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

36. Костадин Иванов Яков

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

37. Даниела Костадинова Чехларова

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ