Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 
Кметове на кметства
1. Славка Голубятникова
 
  
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
2. Димитър Димитров
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
3. Йордан Райчев
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
4. Антоанета Паунова-Фонди
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
5. Борис Ангелов
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
6. Йордан Дичев
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
7. Айше Коджаали
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
8. Георги Ваклушев
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
9. Алиосман Топал
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
10. Айнур Нешадов
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
11. Атанас Игнатов
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
12. Димитър Бакалски
 
 
 
 
 
 
Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2
 
Общински съветници
1. Айсин Ахмед Кюлджю        
2. Антон Еленов Джиголинов
3. Апостол Панков Тименов
4. Бехие Орхан Узун
5. Божидар Георгиев Малинов
6. Борис Христозов Колев
7. Борислав Радославов Радославов
8. Васил Георгиев Бураджиев
9. Гео Иванов Караданов
10. Георги Петков Хаджиламбрев
11. Дамян Борисов Борисов
12. Димитър Йорданов Янев
13. Драгомир Георгиев Георгиев
14. Екатерина Георгиева Гешева
15. Емил Викторов Караиванов
16. Енко Георгиев Найденов
17. Иван Георгиев Иванов
18. Иван Лазаров Чохаджиев
19. Илдърай Кязим Мустафа
20. Илия Иванов Кендев
21. Камен Раев Куцев
22. Маргарита Асенова Стоилова
23. Мариан Ангелов Велев
24. Мария Станчева Вълканова
25. Милко Христов Милков
26. Нуретин Айнур Тасим
27. Петър Желязков Филипов
28. Петя Георгиева Шопова
29. Радослав Николов Янков
30. Селим Айнур Емин
31. Ферди Емел Кадир
32. Хюсеин Айдънов Караджов
33. Юсуф Бейтула Аптиш
34. Ана Георгиева Иванова Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ