Проверка за спазване определената линия за застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ