Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ