Дирекция управление на общински активи и транспорт

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

Информация относно Регламент (ЕС) 2016/ 1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез оповестяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ