Добър вечер, столетие мое!

Голямата българска артистка Стоянка Мутафова представи своята биографична книга на премиера в Асеновград, където бе посрещната от стотици почитатели в зрителната зала на читалище „Родолюбие”.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ