Информация по чл. 14, ал. 2, т.1-3 от ЗДОИ

Бюджет 2016 - данни за бюджета и разходването му
 
 
 

Регистър на разрешителни за поставяне върху общинска собственост
 
 
 

Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени
 
 
 

Регистър на разрешителни за таксиметров превоз
 
 
 

Транспортна схема - градски линии в Асеновград
 
 

Регистър на общинските предприятия в община Асеновград
 
 
 

Регистър на разпоредителните сделки в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на публичната общинска собственост в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на частната общинска собственост в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на Разрешителни за Рекламно-информационни елементи на община Асеновград
 
 
 

Регистър на Разрешителни за търговска дейност на открито в Община Асеновград
 
 
 

 
Регистър на концесиите в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на Договорите за земеделски земи в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на наемна дейност на общинска собственост на Община Асеновград
 
 
 

Регистър на Разрешителни за поставяне на гаражни клетки в Община Асеновград
 
 
 

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Асеновград
 
 

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Асеновград
 
 

Регистър на издадените разрешителни за строеж на община Асеновград
 
 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ