Екология

Новини

Обявления

РЕШЕНИЯ на РИОСВ

Заповед на Министъра на околната среда относно обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000194 "Река Чая", землище на Асеновград, р-н Долни Воден, р-н Горни Воден, община Асеновград, с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи, с. Катуница, община Садово, област Пловдив…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ