Екология

Новини

Приключи проекта за водния цикъл на гр. Асеновград

На 30.10.2019 г., от 10:30 ч. в зала № 305, ет. 3 в сградата на Община Асеновград ще бъде дадена заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проекта и отчитане на постигнатите резултати.

Обявления

РЕШЕНИЯ на РИОСВ

Регистрационен документ № 09-РД-692-00 от 04.12.2019 г. на Община Асеновград Решение за преценка необходимостта от ОВОС с № ПВ-28-ПР/2019 г., относно инвестиционно предложение: "Жилищно строителство - 8 бр. сгради" в ПИ № 00702.18.58, гр. Асеновград

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ