Екология

Новини

Обявления

РЕШЕНИЯ на РИОСВ

Регистрационен документ № 09-РД-692-00 от 04.12.2019 г. на Община Асеновград Решение за преценка необходимостта от ОВОС с № ПВ-28-ПР/2019 г., относно инвестиционно предложение: "Жилищно строителство - 8 бр. сгради" в ПИ № 00702.18.58, гр. Асеновград

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ