Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.04.2023г.

Електронни услуги за парламентарните избори на 2 април 2023 г. са публикувани на сайта на Министерство на електронното управление:

https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023


 

На 18.03.2023 година изтича срока за подаване на Заявления за гласуване с подвижна кутия при произвеждане на Избори за Народно събрание на 2 април 2023 година

На основание чл. 37, ал. 1 от ИК избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец Заявление за гласуване с подвижна избирателна  кутия (Приложение № 67-НС):

Заявлението трябва да бъде подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или в отдел АИМТО /стая № 202/  и кметствата  по постоянен адрес.

Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 

 

 

 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ