Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.10.2022г.

 
На Портала за електронни административни услуги, поддържан от общинска администрация Асеновград са разработени и публикувани електронни услуги във връзка с предстоящите на 2 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, които могат да се заявят на следния електронен адрес: https://asenovgrad.auslugi.com
 

Електронни услуги за парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. са публикувани на сайта на Министерство на електронното управление:
 
  1. 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
  2. 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
  3. 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)
  4. 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
 

ВАЖНО!   -  Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството -  https://regna.grao.bg/
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН !
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ