Електронни услуги във връзка с провеждането на избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от общинска администрация Асеновград са разработени и публикувани електронни услуги във връзка с предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание, които могат да се заявят на следния електронен адрес https://asenovgrad.auslugi.com


Електронни услуги, публикувани на сайта на Държавна Агенция "Електронно управление"  за предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание може да намерите ТУК


ВАЖНО!   -  Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството -  https://regna.grao.bg/

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН!


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 30.10.2021 г. вкл. Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден - 08.11.2021г., и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено:

  • от упълномощено лице, изпратено по пощата или факс
  • заявление, подадено на е-мейл: obshtina@asenovgrad.bg
  • като електронна услуга, публикувани на сайта на Държавна Агенция "Електронно управление": тук
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ