Електронни услуги във връзка с провеждането на Парламентарни избори на 11 юли 2021г.

 

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от общинска администрация Асеновград са разработени и публикувани електронни услуги във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, които могат да се заявят на следния електронен адрес https://asenovgrad.auslugi.com

 


Три е-услуги за парламентарните избори през юли са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

 
На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ са публикувани три е-услуги, предоставяни от общински администрации, свързани с Изборния Кодекс, във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. предсрочни парламентарни избори. Услугите са публикувани в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“, на електронен адрес. Услугите са:
  1. 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс) 
  2. 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
  3. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!   -  Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството -  https://regna.grao.bg/

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН !

 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ