Електронни услуги във връзка с провеждането на Парламентарни избори на 4 април 2021г.

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:
Електронните услуги  връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори могат да се заявят и на https://asenovgrad.auslugi.com
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ