Европейски стандарти ISO

В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ИМА ВНЕДРЕНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - УСЛУГА БАЗИРАНА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO КАКТО СЛЕДВА:
 
ISO 9001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, С ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА    ОТ  20.04.2020г. до  19.04.2023г.;
   
ISO 14001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ОТ 20.04.2020г. до 19.04.2023г.;
 
ISO 45001:2018 - СИСТЕМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА  -  ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ОТ 20.04.2020г. ДО 19.04.2023г.;  
 
СУИС 27001:2017 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ Е С ВАЛИДНОСТ ОТ 03.05.2020 г. ДО 02.05.2023 г.
 
ЗА ТЕЗИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ОБЩИНАТА ПРИТЕЖАВА СЕРТИФИКАТИ ОТ ОРГАНА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ КЪМ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД" 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ