Европейски стандарти ISO

В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ИМА ВНЕДРЕНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - УСЛУГА БАЗИРАНА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO КАКТО СЛЕДВА:
 
ISO 9001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, С ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА    ОТ  28.03.2018г. до  19.04.2020г.;
   
ISO 14001:2015 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ОТ 28.03.2018г. до 19.04.2020г.;
 
OHSAS 18001:2007 - СИСТЕМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  -  ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ОТ 07.02.2017 г. ДО 19.04.2020 г.;  
 
ЗА ТЕЗИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ОБЩИНАТА ПРИТЕЖАВА СЕРТИФИКАТИ ОТ ОРГАНА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ КЪМ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД" 
 
СУИС 27001:2013 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ Е С ВАЛИДНОСТ ОТ 03.05.2017 г. ДО 02.05.2020 г.
ЗА ТОЗИ МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ, ОБЩИНАТА ПРИТЕЖАВА СЕРТИФИКАТ ОТ ФИРМАТА “ЛЛ – С (СЕРТИФИКЦИЯ)”
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ