Гласуване на избирателите поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

 

Заявленията се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

 

Заявлението може да бъде подадено от:

  • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват и имат постоянен адрес в Община Асеновград.
  • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват имат заявен настоящ адрес и са подали предварително заявление Приложение №12-НС и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с  подвижна избирателна кутия Приложение №14-НС, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само в секцията за  гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Заявленията са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград - пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9, в кметствата и кметските наместничества на Община Асеновград, както и на интернет страницата на Община Асеновград – Приложение № 1 Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Заявленията следва да бъдат подписани лично от избирател, могат да бъдат подадени от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, е-мейл, по електронна поща /не се изисква квалифициран електронен подпис/, като електронно заявление подадено чрез електронната платформа на Община Асеновград.

Към заявлението се прилагат единствено пълномощни.

 

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ