Заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за президент и вицепрезидент на Република България - II тур на 21.11.2021г.

 
Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството или кметският наместник.
 
Заявлението-Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация се подава по един от следните начини:
  • саморъчно подписано от избирателя и подадено до общинският център/кметство или Център за административни услуги, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на е-мейл: obshtina@asenovgrad.bg
  • на интернет страницата на ЦИК: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/
 
Важно!!!
Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ