Главен архитект на община Асеновград

Главен архитект на община Асеновград
 

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 409
тел.: (0331) 20-295

гл. архитект Петко Иванов Прокопиев
Роден на 09.10.1959 г., в гр. Монтана. Семеен, с две деца.

1. Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове.
2. Организира и ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията ( ОЕСУТ ).
3. Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от Общински съвет.
4. Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.


ОБРАЗОВАНИЕ
 
1974 г. – Начално образование в гр. Монтана
1978 г. – Средно образование – Строителен техникум – гр. Враца
1986 г. – Висше образование – ВИАС София
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
1986 – 1992 Проектант в ТПО-Пловдив, участие в младежки пленери и конкурси, награди
1992 – 1994 Главен архитект на Десето кметство – Община Пловдив
1994 – 2007 Главен архитект на район „Тракия“ – Община Пловдив
От 2007 Свободно практикуващ архитект, ОРАК студио ЕООД
 
ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
 
1989 г. – СПОРТЕН КОМПЛЕКС за водни спортове – с. Оризари, Община Марица – реализация
1990 г. – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „Марково тепе“ Пловдив, с колектив – награда в конкурс
1995 г. – Жилищна сграда в гр. Раковски – 1 награда „Златен молив“ на в-к „Строителство имоти“
2001 г. – ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО И ПАМЕТНИК на „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив, Скулптор Петко Москов – конкурсен проект реализация по програма „Красива България“
2003 г. – ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТО И ПАМЕТНИК на „Цар Асен“, Скулптор Петко Москов конкурсен проект
2005 г. – МОНУМЕНТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ И ОФИЦЕРИ край Сливница, Скулптор Петко Москов и синове – конкурсен проект и реализация;
АВТОКОМПЛЕКСИ „Стефанов Мотърс“  - реализация 2003 – 2019г.
2005 г. – БИЗНЕС И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК „ПЛОВДИВ“, с. Войводиново, Община „Марица“ - Устройствени схеми и Проектна документация
2010 г. – МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС „САНИ“, Асеновград – реализация
2010 г. – ВИСОКА СГРАДА „ТРАКИЯ нова“, ЖР „Тракия“, Пловдив – номинация за сграда на годината 2010, III награда архитект на годината 2010
2011 г. – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „САНИ“, кв. Прослав, Пловдив – реализация
2013 г. – ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА – Реконструкция и обновяване – Процедура по ЗОП, Проект и реализация
2014 г. – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, Община Перущица – Процедура по ЗОП – Представляващ „ПЛАНС 4+ДЗЗД“
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ