Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОКТОМВРИ, 2019 година
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 456 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 668 души, броят им  е намалял с 12.7 %.
Равнището на безработица е 5.19 % и е с 0.75 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.94 %.
 
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 335 души и е с 5.1 % повече в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 318 души.
Изходящият поток през месеца е 282 души и е 2.1 % по - малко от този през същия месец на миналата година - 288 души. Постъпилите на работа са 119 души – 42.2 % от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.2.
 
 
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

 

 

 

По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 7.6 % от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 13 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 8.16 месеца.
 
 
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 101 работни места, като 84 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
37

 36.6

12
11.9

 52

51.5
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 84 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 65 са от частния сектор и 12 за хора с висше образование.
От общо 119 души, постъпили на работа, 93 са с посредничеството на ДБТ – 78.2 %. От тях 88 започнаха работа на първичния пазар – 87 лица в община Асеновград и 1 лице в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост е започнало работа 1 лице и по мерки 1 лице е започнало работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
През месеца едно лице е  започнало обучение и едно лице е завършило обучение.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 5.19 %
  • Равнището на безработица в община Асеновград /5.34 %/ е 2.7 пъти по-високо от равнището в община Лъки /1.95 %/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.3 %
  • Лицата без квалификация съставляват 56.5 % от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 8.16 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 8.19 месеца в Асеновград  и 6.70 месеца в Лъки
  • 51.5 % от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ