Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЯНУАРИ,  2023 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 529 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 493 души, броят им се е увеличил с 2.4%.
Равнището на безработица е 5.45% и е с 0.13 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.32%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 240 души и е с 12.4% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 274 души.
Изходящият поток през месеца е 233 души и е 8.27% по-малък от този през същия месец на миналата година - 254  души. Постъпилите на работа са 127 души – 54.5% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 

По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 5.6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 7.3 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 6.73 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 163 работни места, като 157 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
125
76.7
14
8.6
24
14.7
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 157 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 146 са от частния сектор и 14 са за хора с висше образование.
От общо 127 души, постъпили на работа, 52 са с посредничеството на ДБТ – 40.9%. От тях 37 започнаха работа на първичния пазар. Всички постъпили на работа на първичния трудов пазар са в община Асеновград.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми са започнали работа общи 14 лица в община Асеновград. По мерки за заетост и обучение 1 лице е започнало работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение за професионална квалификация.
 
АКЦЕНТИ
 
  • Равнището на безработица в края на месеца е 5.45%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /5.56%/ и 1.8 пъти по-високо от равнището в община Лъки /3.05%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 63.8%
  • Лицата без квалификация съставляват 54.5% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 6.73 месеца
  • Има разликата в продължителността на безработица в двете общини: 6.76 месеца в Асеновград, и 5.69 месеца в Лъки
  • 76.7% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ