Избирателен списък, промени в избирателния списък, забранителен списък

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на Избори за Народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на Избори за Народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ