Капиталови разходи

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2021 г., приет с Решение № 533 от 24.02.2021 г. на Общински съвет Асеновград
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ