Капиталови разходи

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2024 г., приет с Решение № 117 от 28.02.2024 г. на Общински съвет Асеновград
 
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2023 г., приет с Решение № 1875 от 20.09.2023 г. на Общински съвет Асеновград
 
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2022 г., приет с Решение № 1196 от 26.04.2022 г. на Общински съвет Асеновград
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ