Капиталови разходи

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2020 г., приет с Решение № 53 от 29.01.2020 г. на Общински съвет Асеновград
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ