Комисии

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 1. Паскал Терзиев – председател
 2. Маргарита Стоилова – секретар
 3. Селим Емин
 4. Емин Гуне
 5. Гео Караданов
 6. Ангел Димитров
 7. Костадин Яков 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 1. Божидар Малинов – председател
 2. Илко Димитров - секретар
 3. Мюмюн Алиджик
 4. Ферди Кадир
 5. д-р Светозар Шуманов
 6. Радослав Янков
 7. Енко Найденов 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 1. Мюмюн Алиджик – председател
 2. Божидар Малинов – секретар
 3. Апостол Тименов
 4. Хюсеин Караджов
 5. Костадин Яков
 6. Борислав Радославов
 7. Румяна Балабанова  

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 1. Ферди Кадир – председател
 2. Иванка Авкова – секретар
 3. Севджан Шукрю Чауш
 4. Петко Чирпанлиев
 5. Апостол Тименов
 6. Д-р Георги Хаджиламбрев
 7. Христина Филипова

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 1. Петко Чирпанлиев - председател
 2. Хюсеин Караджов - секретар
 3. Крум Марков
 4. Паскал Терзиев
 5. Христина Филипова
 6. Ангел Димитров
 7. Мариан Велев 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ
 1. Христо Чолаков – председател
 2. Румяна Балабанова – секретар
 3. Емин Гуне
 4. Борис Колев
 5. Петър Филипов
 6. Гео Караданов
 7. Мария Пейчева

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРАВНА
 1. Енко Найденов – председател
 2. Мария Пейчева – секретар
 3. Иванка Авкова
 4. Анастас Нейков
 5. Айсин Кюлджю
 6. Димитър Янев
 7. Борислав Радославов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
 1. Крум Марков - председател
 2. Румяна Балабанова - секретар
 3. Анастас Нейков
 4. Севджан Шукрю Чауш
 5. д-р Светозар Шуманов
 6. Борислав Радославов
 7. Мариан Велев

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ