Консултативен кабинет за деца и юноши с агресивно поведение

Вече повече от 7 години работи Консултативен кабинет за деца и юноши с агресивно поведение. Кабинета е помощен орган към ОбКБППМН. Подкрепа и съдействие в него могат да потърсят и получат и ученици, които не са заинтересовани да посещават училище и трупат извинени и неизвиними отсъствия.

Към специалистите в кабинета могат да се обърнат родители, учители или близки на деца, които открият промяна в поведението им. А това може да бъде: рязък спад на успеха в училище; затвореност; раздразнителност; избягване на разговори.
 
Психологическото консултиране отговаря на потребностите на хората от психологическа помощ, без да имат психиатрични проблеми или отклонения.
 
Персонална помощ в кабинета може да потърси и всеки малолетен или непълнолетен, който се чувства самотен, объркан, пред който изведнъж се оказват проблеми с приятели, родители, близки.
 
Всички услуги са безплатни. Кабинетът се намира на адрес:
Асеновград, бул. “България” 49 /сградата на стоматологията/ Телефони за връзка: 0886/303-433; 0878/882-964 и 0331/6-42-63
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ