Култура

инж. Мария Вълканова

заместник-кмет

  • Община Асеновград, Пощенски код: 4230
  • (0331) 20-256; 6-40-24
  • стая 303

Новини

Дни на книгата 2019

Изявите в програмата „Дни на книгата, 2019” са посветени на 100-годишнината от рождението на писателя Николай Хайтов

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ