Лабораторни изследвания

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ  /КЛИНИЧНИ/ ЛАБОРАТОРИИ
ИМЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
ИМЕ НА УПРАВИТЕЛЯ
АДРЕС НА ПРАКТИКАТА
ТЕЛЕФОНИ
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД
ЗЛАТКА ХРИСТЕВА ДИМЧЕВА
Асеновград
КАП. РАЙЧО 13, ет. 1, раб. помещения 1, 2 и 3; АСЕНОВГРАД, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет. 1, каб. 2; АСЕНОВГРАД, КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, КАМАРА 2,ет.2, каб.7; КУКЛЕН, СЛАВЯНСКА 7, ет. 1, каб. 5
0896677266
0331/67288
"Х-РЕЙ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" ООД
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА БОЖИКОВА
Асеновград
БЪЛГАРИЯ 49, ет.1, каб. 23 и 24
0331/27858
 

 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ
ИМЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
ИМЕ НА УПРАВИТЕЛЯ
АДРЕС НА ПРАКТИКАТА
ТЕЛЕФОНИ
"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  - ДИКДЕНТ" ООД
ДИНКО ДИМИТРОВ ДИКОВ
Асеновград
АСЕН КАРАСТОЯНОВ 12 - партер
64488
43893
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ "НЕДСИМ" ООД
ИВАЙЛО ИВАНОВ ВИДЕВ
Асеновград
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7, ет. 2, раб. пом. 1, 2, 3 и 4
 
42610
"НИКОЛОВ-ДЕНТАЛ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД
ЙОРДАН ЗДРАВЧЕВ НИКОЛОВ
Асеновград
РАДЕЦКИ 2, ет. 1, раб. помещения 1 и 2
033167246
0888720999
"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ МАРИЯНА ДЕНТАЛ" ЕООД
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
Асеновград
БЪЛГАРИЯ 5А, партер, работно помещение 1
0876370966
 
"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ НИНА ДРАГАНОВА - 2000" ЕООД
НИНА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА
Асеновград
ПАНАЙОТ ВОЛОВ 6, ет. 2, каб. 1 и 2
21370
033146500
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ