Месечни отчети за 2023 г.

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 Г.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ