Исторически музей - Асеновград

Исторически музей - Асеновград

Началото на музейното дело в Асеновград е поставено през 1926 г. с учредяването на археологическо дружество „Сварог”. То урежда своята историко-археологическа музейна сбирка в сградата на гимназия „Св.княз Борис І”, сега ПУ ”Св.Патриарх Евтимий”. Новият музей отваря врати на 9 септември 1955 г.
През 1971 г. музеят се нанася в специално ремонтираните и адаптирани за целта зали в сградата на бившия Военен клуб в центъра на града, строена през 1898 г., където се намира и до днес.
През 2005 г. беше извършена реновация на музейната експозиция с акцент върху отделите Археология, История XV-XIX век, Нова и най-нова история. Понастоящем Исторически музей има четири отдела: Археология, Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история.

Работно време
08:30-17:00  понеделник - петък
10:00-16:00  събота - неделя
 
Иван Дуков
Директор
 
Запрянка Кръстева
уредник на отдел "Археология"

Росица Бикова
Уредници на отдел "Нова и най-нова история на България"

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ