ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Теньо Манолов – зам.-кмет на Община Асеновград Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ