ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Петър Петров - Зам.-кмет на Община Асеновград Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ гр. Асеновград.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ