Докладна записка относно Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ