Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Асеновград.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ