Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ