Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ