Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2023г. на територията на община Асеновград

Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2023г. на територията на община Асеновград
 

Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ