Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2024 г. на територията на Община Асеновград

Проект на План-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2024 г. на територията на Община Асеновград.
 

Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ