Проект за приемане на наредба за изменение на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно-туристическата дейност в община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ