Заповед на кмета на на община Асеновград за местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

986
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
 №  А-645
гр.Асеновград, 08.04.2019 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс
 
О П Р Е Д Е Л Я М :
Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
 
         Населено място секция №
Местонахождение
   гр.Асеновград
 
кв.”Запад”
 
170100001
ПГ “Цар Иван Асен ІІ”
170100002
ПГ “Цар Иван Асен ІІ”
170100003
ПГ “Цар Иван Асен ІІ”
170100004
ПГ “Цар Иван Асен ІІ”
170100005
ПГ “Цар Иван Асен ІІ”
кв.”Шипка”
 
170100006
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”  
170100007
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”
170100008
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”
кв.”Гарата”
 
170100009
Клуб на пенсионера
170100010
ДГ “Асенова крепост”
170100011
ДГ “Асенова крепост”
кв.”Тракия”
 
170100012
Кв.клуб “Марица”
170100013
ОУ “Ангел Кънчев”
Село Лясково
Кметството
170100014
ОУ “Ангел Кънчев”
170100015
ОУ “Ангел Кънчев”
кв.”Чинара”
 
170100016
ОУ “Ангел Кънчев”
170100017
ОУ “Ангел Кънчев”
170100018
ОУ “Ангел Кънчев”
кв.”Метоха”
 
170100019
ОУ "Ангел Кънчев"
170100020
ОУ “Христо Ботев”
кв.”Свети Георги”
 
170100021
ОУ “Христо Ботев”
170100022
ОУ “Христо Ботев”
кв.”Асеновец”
 
170100023
ОУ “Христо Ботев”
170100024
ПГ “Патриарх Евтимий”
кв.”Гонда вода”
 
170100025
Градска библиотека „П.Хилендарски”-А-д
170100026
Градска библиотека „П.Хилендарски”-А-д
170100027
Градска библиотека „П.Хилендарски”-А-д
170100028
Градска библиотека „П.Хилендарски”-А-д
кв.”Родопи”
 
170100029
ОУ “Отец Паисий
170100030
ОУ “Отец Паисий”
170100031
ОУ “Отец Паисий”
кв.”Изток”
 
170100032
ОУ “Отец Паисий”
170100033
ОУ “Отец Паисий”
170100034
ОУ “Отец Паисий”
кв.”В.Левски”
 
170100035
СУ “Св.Княз Борис I”
170100036
СУ “Св.Княз Борис I”
170100037
СУ “Св.Княз Борис I”
кв.”Хр.Ботев”
 
170100038
ОУ “Отец Паисий”
170100039
ПГ “Патриарх Евтимий”
170100040
ПГ “Патриарх Евтимий”
кв.”Единство”
 
170100041
ОУ “Петко Каравелов”
170100042
ОУ “Петко Каравелов”
170100043
ОУ “Петко Каравелов”
170100044
ОУ “Петко Каравелов”
кв.”Баба Тонка”
 
170100045
ДГ”Надежда”
170100046
ДГ”Надежда”
170100047
ОУ "Петко Каравелов"
170100048
ОУ "Петко Каравелов"
кв.”Възраждане”
 
170100049
ОУ “Н.Вапцаров”
170100050
ОУ “Н.Вапцаров”
170100051
ОУ “Н.Вапцаров”
170100052
ОУ “Н.Вапцаров”
170100053
ОУ “Н.Вапцаров”
кв.”Лозница”
 
170100054
ОУ “Н.Вапцаров”
170100055
ОУ “Н.Вапцаров”
170100056
ОУ “Н.Вапцаров”
170100057
ОУ “Н.Вапцаров”
170100058
ОУ “Н.Вапцаров”
170100059
ОУ”Н.Вапцаров”
170100101
ОУ”Н.Вапцаров”
170100104
ОУ”Н.Вапцаров”
кв.Горни Воден
 
170100060
Кметството
170100061
Кметството
кв.Долни Воден
 
170100062
В сградата на старото кметство
170100063
В сградата на старото кметство
170100064
В сградата на старото кметство
170100065
Читалището
170100066
Читалището
170100098
В сградата на старото кметство
170100102
В сградата на старото кметство
170100105
В сградата на старото кметство
с.Бачково
 
170100067
Кметството
с.Боянци
 
170100068
Читалището
170100090
Читалището
 
 
с.Бор
 
170100069
                        Кметството                          
с.Врата, Сини връх
 
170100070
Кметството 
с.Горнослав
 
170100071
Кметството
с.Долнослав
 
170100072
Магазин в центъра
с.Добростан
 
170100073
Кметството
с.Златовръх
 
170100074
Магазин на КООП
с.Избеглии
 
170100075
Кметството
с.Козаново
 
170100076
Читалището
с.Конуш
 
170100077
Клуб на пенсионера
с.Мулдава
 
170100079
Здравна служба
170100100
Здравна служба
с.Мостово
 
170100080
Кметството
 
 
с.Новаково
 
170100081
Кметството
с.Нови извор
 
170100082
Бивш магазин на ПК „Наркооп”
с.Нар.бани с. Косово
 
170100083
Хран.магазин на ул. „Родопи”-Нар.бани
с.Нар.бани
 
170100084
Хран.магазин на ул. „Люти дол”-Нар.бани
кв.Наречен
 
170100085
Магазин за хран.стоки – кв.Наречен
с.Жълт камък и с.Узуново
 
170100086
Кметството
с.Орешец
 
170100087
Кметството
с П.Евтимово
 
170100088
Клуб на пенсионера
с.Стоево
 
170100089
Читалището
с.Тополово
 
170100091
Магазин на ул. „Калоян” № 52
170100092
Кметството
170100093
Магазин на РПК „Подкрепа”-ул.Източни Родопи”
170100103
Кметството
с.Три Могили
 
170100094
Кметството
с.Червен
 
170100096
Кметството
Дом за инвалиди /ДВФУ/
 
170100097
Дома за инвалиди /ДВФУ/
с.Леново
 
170100099
Клуб на пенсионера
        
Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите на съответните учреждения, заведения и други за сведение.
 
Екземпляр от заповедта да се изпрати до Районна избирателна комисия -  Пловдив.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал: /п/
Пенка Кисова – началник на отдел «Правен»
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ