Новини

Готов е проектът за Караалановото училище. Възлага се поетапно проектиране на обекти от Инвестиционната програма.

Фирмата изпълнител на проекта за реставрация на Караалановото училище предаде изготвения проект на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ