400 000 лв. ще трябват за цялостен ремонт на основна улица в кв. „Горни Воден“

400 000 лв. ще трябват за цялостен ремонт на основна улица в кв. „Горни Воден“ 1778

Във връзка с множеството запитвания от медии и постъпили сигнали от граждани по темата за ремонта на улица „Свети Кирик“ в асеновградския квартал „Горни Воден“, община Асеновград уведомява, че вече започна изкърпване на участъка. Предвид тежкото финансово състояние, в което новото ръководство завари общината, на този етап няма възможност за цялостен ремонт и рехабилитация на улицата. „Десетилетия наред хората са имали проблем с водоснабдяването в района. Особено в пролетно–летния период. Проверки са показали, че причините за това, не са басейните, изградени в долната част на квартала, а с амортизираната водопреносна мрежа“, обясни доктор Грудев. Той допълни, че след като от ВиК – Пловдив подмениха водопровода, режимът отпадна.

Поради временното спиране работата на съдебните институции и на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с въведеното извънредно положение, бе преустановено стартирането на обществени поръчки. Това е причината да се забави провеждането на процедура за избор на изпълнител и съответно – възстановяването на асфалтови настилки в града и в частност - по улица „Свети Кирик“.

Община Асеновград вече има сключен договор и ремонтът на гореспоменатия участък започна. „Считам, че гражданите основателно искат целият участък от пътя да бъде асфалтиран, като посочват, че асфалтовата настилка не е в добро състояние. И причината за това е, че от 30 години не е извършван никакъв ремонт на пътя. Стойността за цялостна рехабилитация на компрометираната отсечка е в размер на около 400 000 лева. Сумата, заложена в инвестиционната програма за ремонт на всички улици на територията на Асеновград, е приблизително 600 000 лева. Това означава, че трябва да бъдат преустановени всякакви други ремонтни дейности, за да може да се ремонтира улица „Свети Кирик“, посочи кметът на Асеновград. Сега изкърпването й ще струва около 30 000 лева. Сумата включва възстановяване на настилката и инвестицията, която направи ВиК – Пловдив. За цялостната реконструкция на участъка община Асеновград ще търси вариант за поетапно изпълнение в бъдеще. Не може да бъде кандидатствано по европейски програми, тъй като към този момент няма такива, които предоставят подобно финансиране.

По отношение на товарните автомобили, преминаващи по този път, бе осъществена среща с Дирекция „Горско стопанство“ и с ДАИ. В резултат стана ясно, че общината не е институцията, която има право да забрани преминаването на тежкотоварни превозни средства в квартала.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ