Без част от електронните услуги на 5 август 2022 г. в община Асеновград

Без част от електронните услуги на 5 август 2022 г. в община Асеновград 176

Община Асеновград информира, че няма да може да извършва временно част от електронните си услуги на 05.08.2022г. (петък), поради планирана профилактика. Електронните услуги, които нямат да бъдат достъпни на гражданите са:

  • Деловодна справка
  • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  • Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
  • Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
  • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  • Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Последна промяна:
Свалете в pdf