Д-р Емил Караиванов: „Една общност, каквато е общината, е ценна и значима повече, когато обръща внимание и се грижи за нуждаещите се”

Д-р Емил Караиванов: „Една общност, каквато е общината, е ценна и значима повече, когато обръща внимание и се грижи за нуждаещите се” 682

С тези думи днес кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов откри новата сграда на Дневния център за деца с увреждания. Той се помещава на първия етаж в сградата на бившия детски дом „Таню войвова”.

„Социалната политика на Община Асеновград никога няма да бъде достатъчна и ние винаги ще бъдем в дълг към потребностите на хората в нужда. Което ни задължава никога да не спираме да работим за тях” – категоричен бе в обръщението си кметът д-р Караиванов.

На церемонията бе отслужен водосвет за здраве и благополучие от асеновградски свещеници. Директорът на Дневния център Добромир Кузманов изрази своята благодарност към кмета на общината д-р Караиванов и неговия екип, които по думите му взеха присърце този проблем за настаняването на Центъра в нова, по-просторна сграда  беше реализиран от Община Асеновград.

През декември 2017 г. кметът подписа договор по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по Оперативна програма Региони в растеж, Приоритетни оси Регионална социална инфраструктура, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, на стойност 100 000,00 лева. Проектът предвиждаше реконструкция на съществуваща социална инфраструктура – ремонт на I-ви етаж на бившия ДДЛРГ „Таню Войвода”. След неговото приключване очакваното преместване на Дневен център за деца с увреждания от пл. „Бански” на ново място е факт.

Освен извършените ремонтни дейности, Центърът разполага със специализирано оборудване за работа с деца с увреждания като стълба за рехабилитация, про рейсинг байк, бягаща пътека, два броя шведски стени, игра за основите на кодирането, тактидомино, сензорни дискове, тактилни плочки, щипка за моторика и други необходими приспособления.

Д-р Караиванов съобщи също, че е възложено проектиране на основен ремонт на втория етаж на на бившия ДДЛРГ „Таню войвода” и останалата част от сградата. Община Асеновград е конкретен бенефициент по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за изграждане през следващата година на  Център за подкрепа на лица с увреждания с капацитет 30 места. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 милион лева, от които 400 хиляди лева за основен ремонт на сградния фонд, а останалите за дейностите на новата социална услуга. Центърът ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ